Brand: MASTER CHEF Model: VBG-818

Categories: 

POPCORN MACHINE
Model: VBG-818
Power: 1.3 KW
Voltage: 220V
Size: 590x450x780mm
Capacity : 8 oz